آشنایی با انواع لوله مورد استفاده در صنایع

طول عمر: لوله های PEX مانند PVC و CPVC کاملا در برابر زنگ زدگی و خوردگی مقاوم هستند. جهت استفاده از این لولهها در شبکة فاضلاب، استفاده از سیمان ضدسولفات مانند لولههای بتنی لازم بوده و بر عمر آنها میافزاید. در ایران نیز این لوله ها توسط کارخانهها ایرانیت (تهران، اصفهان)، پرمیت (سیمان شمال)، فارسیت (درود و اهواز) و آذریت (تبریز) در سه کلاس D , C , B. تولید میگردند.این لولهها از ۱۵-۱۰ درصد وزنی الیاف آزبست (پنبه کوهی) یا پنبه نسوز، ۹۰-۸۵ درصد سیمان و ماده هیدروکسی سیلیکات منیزیوم ساخته میشوند.لولههای آزبست سیمانی همانند لولههای بتنی در معرض اسید، دچار خوردگی میگردند و بر خلاف لولههای بتنی، استفاده از پوششهای پلاستیکی در مورد لولههای آزبست سیمان، به این راحتی امکانپذیر نمیباشد.

ساخت و مصرف این لوله ها تقریباً از سال ۱۹۱۳ میلادی در ایتالیا شروع شد. در ساخت لوله جوشی ورقههای فولادی باید ترکیبات شیمیایی مشخصی داشته باشند. از طرفی یک لوله انعطافپذیر قادر نیست بیشتر از قسمت کوچکی از بارهای وارده بر لوله را با استفاده از استحکام خودش تحمل کند. یک لولة انعطافپذیر برای پیدا کردن استحکامی که بتواند بارهای وارده را تحمل کند، به فشار واکنش زمین نیاز دارد. چرا که وجود فیبرهای آزبست، اتصال مناسب ورقههای پلاستیکی را به دیوارة لوله، با دشواری روبرو میسازد. این لوله ها در سایزهای بالا دارای ضخامت زیادی نبوده و برای خطوط انتقال با قطرهای بزرگ، مناسب هستند.

روش دیگر اندازه گیری لوله کشی سخت به ضخامت آن مربوط می شود. این لوله ها شامل یک لوله فولادی است که سطح خارجی و داخلی آن به وسیله بتن پوشیده شده است. البته تغییرات مهمی در روش تولید و همچنین نوع رس بکار رفته در این لوله ها بوجود آمده است که این تغییرات به نوبه خود بر ویژگیهای مثبت لوله تولید شده تأثیر میگذارد. نفوذپذیری پایین این لولهها در برابر آب، سطح صاف با ضریب زبری بسیار کم حتی کمتر از لولههای پلاستیکی، مقاومت استاتیکی خوب، سازگار بودن با محیط زیست و ارزان و در دسترس بودن مواد اولیة آن یعنی خاک رس را میتوان از مریت های ویژة این نوع لولهها برشمرد.

انواع فاضلابها را میتوان از جهت نوع تولید به پنج دسته به صورت زیر بررسی کرد. لوله های بتنی بسیار سنگین بوده و هزینه حمل و نقل آنها نسبت به قیمت لوله خیلی بالاتر است. یکی از عیوب این لولهها، شکنندگی و سنگینی آنها در حمل و نقل میباشد که از این حیث در ردة لولههای بتنی و آزبست قرار میگیرد. شیلنگ های آب در انواع مختلف تولید و عرضه میگردند که از آن جمله میتـوان بـه نـوع نخـدار، دوجداره، و ساده اشاره کرد. زیرا لوله بر اثر گرما منبسط شده و فرم آن تغییر می کند. سپس در طول لوله، لبه های این ورق را با جوش کاری به هم متصل می کنند.

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد لوله بدون درز استیل 304 لطفا به بازدید از وب سایت ما.