جراحی کوچک کردن سینه مردان (ژنیکوماستی)

کمتر تراز آن با اختلالات ژنتیکی متمایز از جمله سندرم داون، نقص لوله عصبی و ناهنجاریهای فوق کلیوی همپا است. کاهش استریول اهمیت اکثری از بیماریها از جمله سندرم داون، نقص‌ در تکامل لوله عصبی و اختلالات غدد فوق کلیوی دارای ارتباط است. استریول (E3) استروژن کلیدی موجود در دوران بارداری ژنیکوماستی اردبیل است. E1 در بازه بارداری نیز ارتقاء مییابد و در هفتههای 24 تا 40 به اندازه 10 برابر افزایش مییابد. آزمون استروژن تام، میزان استرادیول و استرون خون را ترازو گیری میکند. به تشخیص علت بزرگ شدن سینهها (ژنیکوماستی) یا سایر علائم زنانه امداد میکند. تیم جراحی زیبایی و درمانی الو جراح به شکل تخصصی در حوزه معالجه ژنیکوماستی یا همان بزرگی سینه در نقاهت ژنیکوماستی مردان عمل میکند. این تفاوت ها شاید از تغییرات در آنچه که طبیعی است در نظر گرفته می شود و سنین متفاوت پسران در مطالعات تحلیل شده است. اگر ژنیکوماستی ادامه یابد، معالجه ها در دسترس هستند. در واقع بافت زمینه ای به جهت تشکیل پستان در مردان نیز وجود دارد و در صورت وصال محرک های خاصی (مانند هورمون ها) بافت پستانی آغاز به پرورش می نماید. لیپوساکشن ، می تواند به تنهایی یک درمان باشد یا هم‌زمان اهمیت ماموپلاستی یا جراحی کمتر پستان ( گهگاه تایم ها به عنوان ماموپلاستی کاهش دهنده ) به کار گیری شود. همین مدل جراحی کمتر تهاجمی است و به زمان بهبودی کوتاه تری نیاز دارد. عمل جراحی اکثر وقت ها بصورت آندوسکوپی انجام می شود، به این معنی که فقط برش های کوچکی ساخت می شود. تغییرات هورمونی که کلیدی پیر شدن شکل می دهند، می توانند موجب پیدایش ژنیکوماستى به خصوص در مردان حیاتی بیشتر وزن شوند.

خواندنی های جذاب  رینگ پیستون چیست و چگونه کار می کند؟