سود پرک چیست؟

عملیات غشایی به همین رخ است که آب نمکی اشباع شده به گوشه و کنار یک رآکتور(مکانی که کلر آزاد خواهد شد) ورود می کند. در همین طریق از فناوری سلول غشایی به کارگیری میشود. در کارخانههای چرم سازی و به منظور موزدایی پوست گوسفند و بره، در سطح داخلی پوست از هیدروکسید سدیم و سدیم سولفید به کار گیری میشود. سود پرک یا سود کاستیک اهمیت استعمال از سود مایع تولیدی پتروشیمیها طی مراحل غلیظ سازی و تبخیر ایجاد میگردد. توجه داشته باشید که برای تولید این ماده، در در آغاز ۵۰ % سود مایع را حساس استفاده از تانکرهای حملونقل به کارخانههایی که در راستای ساخت سودپرک کار دارند، میبرند و آن را وارد فرایند تبخیر میکنند. همین ضایعات و عارضه ها بخش اعظم به مدت زمان تماس چشم اصلی سود پرک و غلظت آن بستگی داشته و حتی ممکن هست به نابینایی شخص ختم شود. همینطور خواص باز بودن آن عاملی برای ایجاد پاککننده، تهیه و تنظیم Ph و تیتراسیون اصلی به کار گیری از آن است. در ایجاد سلولهای سوختی و همینطور ایجاد رزینهای اپوکسی که در تولید توربینهای بادی بکار میروند از سود پرک استعمال میشود. فرم پولک آن سود پرک و فرم گرانوله سود گرانول در بازار نامیده می شود. مراحل سولوی نیز به نوبه خود به وسیله فرآیند کلرالکالی جایگزین گردید؛ چیزی که امروزه از آن در صنعت برای ایجاد سود پرک استفاده میشود. به همین ادله از سود پرک در کارواش و شستشوی خودرو به کار گیری می شود. هیدروکسید سدیم در اکثری از فرآیندهای صنعتی و تولیدی دیگر استفاده می شود. صنعت های پتروشیمی یکی از دیگر مصرف کنندگان اکثر همین ماده می باشد که در حفاری چاه های نفت به خواسته سولفور زدایی گزینه به کار گیری قرار می گیرد. صنعت ایجاد شوینده از دیگر صنایعی بهحساب میآید که در آن سودپرک مورد به کارگیری قرار میگیرد. هیدروکسید سدیم همچنین به جهت تولید هیپوکلریت سدیم ، ضد عفونی کننده آب استفاده می شود. تأسیسات تصفیه آب شهری از هیدروکسید سدیم به جهت در دست گرفتن اسیدیته آب و کمک به حذف فلزات سنگین از آب به کار گیری می کنند. یکی از از مصارف پرکاربرد سود پرک، که ایجاد کننده سود پرک 98% به جهت فروش سود پرک خود به آن دیده دوخته است، به کارگیری از سود پرک در ساخت خمیر صفحه و برگه است. خوب تر است بدانید سود پرک رنگ و چوب را می خورد و از بین می برد. فروش سود پرک ۹۸ درصد اصلی میزان مرغوب بودن خوب در بسته بندی ۲۵ کیلوگرمی دو جداره و کاملا ایزوله صورت می گیرد. درصورتیکه شما هر گونه سوالی در رابطه اساسی کجا و طریق استعمال از قیمت سود پرک 98 درصد دارید، می توانید اساسی ما در صفحه وب تماس بگیرید.