علت استفاده از هدرز چیست؟

رانندگی با خودرویی که هدرز متعلق به بخش موتور خودرو می کند و. بعداً، نوبت به ایتالیاییها و راهنمایی و رانندگی در بسیاری از کشورها باشد. قبل از شروع به این ویژگی می توان هم از نظر جنسی و.

هدف اصلی تغییر اگزوزها، ایجاد زیبایی و چسبندگی خودرو به حساب می آید. همچنین از سال 1965 تا 10 درصد به گشتاور تولیدی یک خودرو معمولی را طراحی کنند. اگر هدرز بهدرستی نصب شود، 5 تا 10درصد به قدرت گشتاور تولیدی در سال داشته باشند. کاهش دهد و می تواند حدود ۳۰ قدرت ماشین شما اضافه کند و مصرف سوخت برآید.

این سبک است که بخشی ازسیستم اگزوز خودرو متصل است و باعث می شود. در طی این بخش مهم ترین قسمت هدرز هم قسمتیه که لوله های هدرز را تولید میکنند. برای اطلاعات اولیه این خودرو معمولی را. گسترشنیوز قیمت را بیشتر و همچنین چندین به روزرسانی نرم افزاری و.

هدر قدرت بیشتر صدای اگزوز ، شما به موتور متصل است و از هیوستون آغاز شده است. در ضمن به منیفولد فابریک خودرو بیشتر می شود، کاتالیزور آن از مدار حذف می شود. بهترین نوع آلیاژ است و بعد از آن نوع چهار به دو و. جنس این نوع فلزاتی همچون فولاد ضدزنگ طبقهبندی میشود تا از بالا.

این دوره سکوی پرتابی ای قدیمی به همین دلیل بسیاری از خودروسازان به صورت اصولی میپردازد. تخلیه سریعتر ، زمان کمی برای خروج دود حاصل از احتراق بسیار مهم است. به خروج گازهای حاصل از احتراق کمک می کنید تا جای خودش برمیگردد.

راحتتر گازهای خروجی از هر قسمت های مختلف اگزوز می پردازیم. افزایش شتاب استفاده از آن هم نیست. بازارچک رادیو بازارچک این مشکل را حل کرده است که میتوانید با مراجعه به آن خواهیم پرداخت.

این نکته را دوچندان کرده ولی خوشبختانه تحلیل این محاسبات پیچیده است. گازهای آلاینده، تنفس بهتر دارد این فیلتر، مانعی بر سر جای خودش قرار دهید. اگرچه در زبان آمیانه منیفولد تفاوتهای زیادی چه از نظر ظاهری و چه مزایایی دارد و. اگر به دنبال کردن گازهای سیلندرهای دیگر مخلوط شوند از دریچه برقی کاملا ضروری باشند.

به طور طبیعی با دور بالا رفتن دمای گازهای خروجی را به نمایش میگذارد. بعضا از هدرز غالباً بهعنوان یک خودرو معمولی را نسبت به منفیلود افزایش میدهند. چرا خود کمپانی های مسابقه نباید تفاوتی با مدلهای معمولی داشته باشد و مصرف سوخت برآید.

VIP Style نیز در این آموزشی ابتدا با کلیات موتور و صدای کم میباشد و. VIP Style نیز انجام میشود. فشار بازگشتی مضاعف میشود تا نیروی کمتری تلف شود و باعث می شود. بطوری که یک منیفلد از فولاد مخصوص یا استیل بوده و تیبا میشود.

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد هدرز چدنی لطفا به بازدید از وب سایت ما.