عوارض ایکس بادی چیست – مطلب دقیق

چربی سوزی بالا در ایکس بادی به علت سرگرم شدن تمامی عضلات تن فرد همچون عضله ها اسکلتی، عضله قلب و سیستم قیمت دستگاه ای ام اس تنفسی می باشد . ۲. ایکس بادی (XBody) چه عارضه ها و معایبی می تواند به جهت بدن داشته باشد؟ بخش اعظمی از افراد بر این باورند که پالس های الکتریکی ارسالی ایکس بادی به تن عاری از عارضه ها وجود ندارد و حتی ممکن می باشد به سیستم قلبی آسیب برساند در حالی که بخش اعظمی از محققان علم ها طبی ورزشی موافق همین نظریه نمی باشند و اعلام می نمایند که درمان با یاری جریان الکتریکی مبحثی به طور کامل شناخته شده و قابل قبول از مراحل معالجه است که در فیزیوتراپی برای کمک به بهبود عضو جراحت دیده و توانبخشی به وسیله فیزیوتراپ ها آیتم به کارگیری قرار می گیرد و به تیتر یکی از تکنیک های فیزیوتراپی به طور کامل به رسمیت شناخته شده است. نه تمرین و یا معالجه اهمیت تحریک جریان ناچیز دارای فرکانس زیر خطرناک نیست. همچنین اگر میخواهید وزنههای بیشتری بیش تر کنید، باید شدت جریان دستگاه را به مقدار قابل توجهی کمتر دهید. همان طور که گفتیم شما در هر ۲۰ دقیقه از همین ورزش به ترازو ۵۰۰ تا ۷۰۰ کالری از چربیهای بیش تر تن را میسوزانید. این شرایط طبق معمول زمانی واقعه میافتد که افراد شدت تحریک عضلانی دستگاه را به طور غیرعادی بالا میبرند و غافل از آسیبی که ممکن می باشد برایشان تولید شود، درد را تحمل می نمایند تا عضله بسازند! در این متد دستگاه با ارسال Pulse های الکتریکی که مستقیمأ به ماهیچه ها وارد می شوند فرآیند عضله سازی را به مقدار ۵ برابر و همینطور شتاب و فرآیند چربی سوزی را تا ۳ برابر افزایش می‌دهد به طوریکه در یک تمرین ۲۰ دقیقه ای اساسی همین سیستم، بدن چیزی در حدود ۵۰۰ الی ۷۰۰ کالری انرژی مصرف خواهد نمود. تفاوت ایکس بادی و ای ام اس در انتها همین مقاله، تفاوت ایکس بادی و ای… اساسی توجه به اینکه در همین دستگاه ها از کابل های الکتریکی استفاده می شود، FDA نگرانی های خویش را در به کارگیری بی خط مش و غیر بنیادین اشخاص از این دستگاه ها عنوان نموده است البته همین بدان معنا وجود ندارد که به کار گیری از دستگاه هایی همچون ایکس بادی می تواند برای تندستی ایکس بادی نازی اباد مضر باشد.