چقدر پول واقعی است؟

همین یک وسیله نقلیه در لاین سمت چپ میباشد که در کنار خودروی در مقابل شما در درحال حاضر حرکت است. وقتی سگ‌ها یا این که توپ‌ها به جاده می‌روند، فارغ از اعتنا به چراغ راهنمایی، جلوی راه‌بندان می‌پرند تا آنها را بگیرند. از عابران پیاده ای که روی خط عابر یا اطراف آن عبور می کنند که چراغ های راهنمایی یا این که امکانات مشابه آن را متوقف نمی کنند، مانع نشوید. خطوط مرکزی به خطوط رنگ زرد یکپارچه یا این که نقطه‌دار یا این که امکاناتی مثل نوارهای میانی و نرده‌هایی که به جهت تقسیم طرف‌های مخالف جاده قرار دیتا شده‌اند، اشاره دارد. اساسی نزدیک شدن به همین امکانات، هوشیار باشید و سرعت خود را کاهش دهید. موج ایستاده به باد شدن و موج دار شدن نقطه تماس لاستیک ها در وقتی که وسیله نقلیه اهمیت سرعتی بیشتر از سرعت معینی حرکت می کند، اطلاق می شود. این وسایل نقلیه بایستی فقط در شعاع 100 کیلومتری پایگاه شرکت و منوط بر این که رانندگی وسیله نقلیه فعالیت حیاتی راننده را تشکیل ندهد استعمال شود. در جایی که خطوط مرکزی دوتایی از یک خط یکپارچه و یک خط نقطه چین وجود دارد، وسایل نقلیه در سمت خط نقطه چین ممکن می باشد از روی یکدیگر عبور کنند، در حالی که آنهایی که در سمت خط ثابت میباشند ممکن میباشد همین فعالیت را انجام ندهند. میزان مرگ و میر در تصادفات رانندگی ناشی از عبور از خط مرکزی زیاد بالاست. انباشته‌های واکنش زنجیره‌ای اتوبان به شکل دوره‌ای اتفاق می‌افتد، تا حدی به استدلال سرعت بالا. همیشه به جهت عبور از لاین سمت چپ به کارگیری کنید. زمان عبور از عابران پیاده در یک ناحیه ایمنی یا یک جاده باریک، حیاتی رعایت مسافت ایمن به آرامی رانندگی کنید. آنان به لطف مطلع نیستند که وسایل نقلیه قبل از توقف نیاز به فاصله توقف دارند. قبل از عبور، زمانه و مسافت لازم برای عبور را انتخاب کنید. عملکرد کنید از عبور اجتناب کنید. بدتر از آن، عبور اکثر زمان ها شامل عبور از خط مرکزی است که به طور قابل توجهی خطر عکس العمل رو به رو را ارتقاء می دهد. به این دلیل میباشد که خطوط وسط را خطوط زندگی می نامند، که نشان می دهد زمان عبور از خط مرکزی، زندگی در خط است. عبور از خط مرکزی بوسیله چرخ ها، قسمت یا محموله وسیله نقلیه هم به منزله عبور از خط مرکزی است. ماشین نباید از خط زرد رنگ یکدست خطوط مرکزی عبور کند. عبور از خط وسط در یک پیچ به ویژه خطرناک می باشد چون کاهش دید مضاعف باعث می شود رانندگان دیگر خودروی عبوری از خط مرکزی را نبینند. برای توضیح بیشتر، شرکت های حمل و نقل که رانندگان را استخدام می نمایند هم مسئول پیگیری آن‌ها هستند و هر دو در تصادف كليك كنيد مسئول خواهند بود. ما فکر نمی کنیم که این هیچ اثر گذاری عملی بر مربیان یا کارآموزان داشته باشد.

خواندنی های جذاب  بهترین کاور کت و شلوار