استخدام – آگهی استخدام و فرصت شغلی

به گفته مدیرکل دفتر کار توانمندسازی سازمان بهزیستی، بخش اعظمی از سهمیههای استخدام وزارت بهداشت و درمان هم اصلی وجود سهمیه بالا خالی میماند. وی، گفت: از طریق استخدام شرکتهای عمومی، ارگانها و شرکت های دولتی تقریبا هیچ اطلاعی نداریم و چون سازمان کارها استخدامی دخالتی در مجوزهای آن ها ندارد در سرانجام از اینکه آیا استخدام سهمیه ۳ درصد معلولان را رعایت میکنند، ابدا خبردار نمیشویم تا کلیدی آن ها هماهنگ کنیم. شرایط نهچندان مطلوب بازار کار در کشور ایران از یک طرف و عدم کسب مهارتهای تخصصی بوسیله کارجویان از طرف دیگر، همین مورد قضیه را به یک مسئله تبارک در جامعه تبدیل کرده است. برای استخدام در بهمن نیازمند دسترسی داشتن به لیستی از فرصتهای شغلی شرکتها دارید. ولی مجوزهایی که به جهت وزارت بهداشت صادر میگردد از همین آمار انقطاع است. در دوران های پیشین که علم و تکنولوژی به روزگار امروز رویش و پیشرفت نکرده بود تعداد شغل ها محدود بوده و امکان تعیین شغل به طور دوچندان وجود نداشت ولی امروزه کلیدی ترقی تکنولوژی و دانش قابلیت و امکان انتخاب شغل به جهت اشخاص عمده شده و می توانند بر حسب علاقه و مهارت شغل مورد حیث خود را تعیین نمایند. به جهت نمونه در صورتی که «ترس» یکی از از موانع اساسی در پیشرفت شما است میتوانید نگرش و احساس بدتان را نسبت به آن عوض کنید. همین امروز میتوانید آن‌ها را تحلیل و به جهت شغل دلخواه خود اگهی استخدام داروسازی سیناژن رزومه ارسال کنید! در این تراز نیز میتوانید جستجوی خویش را محدود به شهر، تیم شغلی، صنعت، سوابق کار، حرفه تحصیلی و روزگار انتشار آگهی استخدام بکنید. در همین سایت علاوه بر رزومهساز رایگان، قالبهای رزومه نپخته و نکات اهمیت به جهت تهیه آن ارائه شده می باشد که میتوانید بهصورت رایگان از آن استفاده کنید. در آیتم سالجاری هم تا امروز ۱۳ دستگاه اجرایی مجوز گرفتهاند و سهمیه سه درصد مخصوص استخدام معلولین از آن مجوز ۱۸۱۶ مورد است. مثلاً اگراین وزارتخانه دکتر و پرستار استخدام می‌کند می بایست شخص تخصص همین رشته را داشته باشد تا بتواند آن سهمیه را از آن خویش کند. شهبازی تصریح میکند: براساس گزارشهای به دست آمده از این ۱۳۰۶ سهمیه مجموعاً ۵۰۳ نفر استخدام آخری شدهاند؛ این عدد نشان میدهد در نهایت حدود ۴۰ درصد این افراد توانستند فرایند را تمام طی نمایند تا به استخدام سازمانها و نهادهای مربوطه درآیند. این عدد مربوط به مجموع مجوزهای سالجاری و باقی باقی‌مانده جواز دستگاهها در سال های قبل است.