Monthly Archives ژوئن 2021

روش ترکیبی FUT & FIT

روش ترکیبی کاشت مو ، که معمولاً برای افرادی که موهای ضعیف یا طاسی زیاد دارند ، توصیه می شود ، ترکیبی از دو روش قبلی است ، هم روش FUT و برداشتن دریچه ها ، و هم روش FIT و برداشتن یک به یک فولیکول های مو. در نتیجه ، موهای بیشتری را در اختیار متخصصان کاشت قرار می دهد. بنابراین ، کاشت موی ترکیبی با تراکم بیشتری همراه است.

کاشت مو به روش ترکیبی FUT & FIT

روش رباتیک ARTAS

در این روش که توسط دستگاه کاملاً اتوماتیک ARTAS انجام می شود ، کل مراحل کاشت بدون مداخله دستی و کاملاً اتوماتیک با دستگاه ARTAS انجام می شود...

Read More

خوردن برنج مانده

 

برنج سرد را میتوان خورد

 از rdiet رژیم آنلاین تخصصی: برنج مانده در یخچال خوردن برنج سرد  عوارض خوردن برنج سرد مضرات خوردن برنج سرد

مضرات برنج پخته شده مانده برنج مانده عوارض برنج عوارض خوردن برنج

عوارض برنج قهوه ای مضرات برنج قهوه ای برنج قهوه ای فواید برنج سفید برنج سفید

مزایای برنج قهوه ای خواص برنج قهوه ای

 

 

متخصصان می گویند که بهترین روش پخت برنج سفید به صورت کته و دمی می باشد، چون همه ویتامین ها و مواد معدنی در آن باقی می مانند...

Read More