بررسی انواع خانه یا املاک مسکونی بر اساس معماری و تفاوت آنها با یکدیگر

پس از آنکه از استحکام بنا و مسائلی همچون ضد زلزله بودن و مقاومت در برابر حوادث طبیعی مطمئن شدید، می بایست ظاهر بنا را در حیث بگیرید؛ چون قبل از این‌که باطن واحد مسکونی شما چشم شود، این بنای ساختمان میباشد که اساسی ظاهری زیبا میتواند به قیمت واحد مسکونی شما اضافه نماید. مهدیان مهم تأیید این که کمبود واحد مسکونی داریم، گفت: کمبود به شدتی نیست که منجر شود که قیمت مسکن بدین شکل ارتقاء یابد. بنابراین؛ چارهای جز ایجاد مسکن وجود ندارد. در این طرح مشاجره تسهیلات، زمین و صدور پروانه ایجاد چشم شده و در واقعیت دولت را ملزم کرده که از سازندگان حمایت کند تا در سال دستکم یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود. احتمال دارد اسم آشناترین جور ملک مسکونی که در کشور‌ایران هم مضاعف ترویج پیدا کرده و ساخت و ساز آن بسط فزایندهای را تجربه کرده این آپارتمان است. در عین درحال حاضر در بسط مساکن ویلائی، علاوه بر مدیریت و کنترل، باید مقوله تأسیسات و تجهیزات و دسترسی نیز آیتم برج مسکونی در حوزه‌ 22 تهران اعتنا قرار گیرد. براین اساس هر سال چنانچه واحد مسکونی ساخته نشود به این رقم اضافه خواهد شد، در حالی که حجم ایجاد متوسط سالانه واحد مسکونی ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است. مهدیان طولانی تر کرد: اگر ایراد در مبدأ حل شود و تولید اشتغال در مبدا صورت گیرد، کناره نشینی در شهرهای پهناور ساخت نمیشود. البته اگر ساختمان احداثي بعدي بنا به دلايلي از گزاره شيب زمين کلیدی ساختمان اول، داراي اختلاف طول باشد. وی افزود: کلیدی سامانه املاک و اسکان که وزارت خط مش و شهرسازی روش اندازی کرده، خانههای خالی شناسایی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دیتا میگردند ولی منزل باید ۴ ماه خالی ما‌نده باشد که به آن تیتر خالی اطلاق شده و مشمول پرداخت مالیات بر خالی نگه داشتن مسکن شود. وی اساسی بیان این‌که کناره نشینی شهرهای بزرگ دوچندان فراوان است، گفت: در هر دورهای تعریفی از واحد مسکونی تغییر و تحول مییابد و در حال حاضر واحدی مسکونی کلمه میباشد از دستکم امکانات از گزاره آشپزخانه و خدمت بهداشتی، فضای خواب و نشیمن مستقل. وی افزود: به حیث می رسد که مهم تفکیک وزارتخانه شیوه و مسکن و اجرای این ضابطه و بقیه قوانین دیگر و عزم دولت جهشی در زمینه ایجاد مسکن و تأثیر بر نرخ آن خواهد برج مسکونی ارکیده 8 و 9 گذاشت. مهدیان افزود: لبه نشینی در شهرهای بزرگ، ناشی از مهاجرت روستاییان و شهرهای ریز برای اشتغال است، در حالی که در روستا و یا این که شهر خود حساس خانه میباشند و به دلیل عدم درآمد در شهرهای کوچک مجبور به حاشیه نشینی میشوند.