رینگ پیستون چیست و چگونه کار می کند؟

دامنه یا این که تنه پیستون در سه نوع بدون برش، نصفه برش و برش تام ساخته میشود. فنرهای بادی بها متعددی دارند و معمولاً در اتومبیل های مدرن از آنان به کار گیری می گردد تا نرمی و سواری فوقالعادهای را به اتاق ماشین بدهد. سطح تماس رینگهای تراکم با دیواره سیلندر از یک لایه رشته رشته اکسید آهن یا این که کروم پوشیده می‌گردد که از سایش جداره سیلندر و رینگ خودداری میکند. در مواقعی که خوردگی سیلندر به مقدار گفته شده رسد بایستی سیلندر ریبور بشود و رینگ مناسب کلیدی سایز فراتر کارگزاشتن بشود. فاصله در میان دو حاشیه رینگ پس از کارگزاری آن در سیلندر را دهانه رینگ می نامند که بایستی اهمیت فیلر مناسب ترازو گیری شود تا از مناسب بودن آن اطمینان حاصل کرد. رینگ های دانسیته غالبا از چدن ساخته می شوند، در برخی موتورهای دیزل و لبریز اقتدار از رینگ هایی استفاده می شود که از چدن نشکن ساخته شده اند. یکی از گونه های حلقه های شیاردار، سوراخ دار یا چاک دار میباشند و معمولا در پایین ترین شیار در بالای انگشتی پیستون یا در یک شیار نزدیک به انتهای بدنه پیستون قرار می گیرند. رینگ های متراکم یک تکه ساخته شده و همیشه در شیارهای نزدیک به سر پیستون قرار می گیرند. رینگ ها در یک نقطه بریدگی دارا‌هستند در عاقبت می توان آن ها را به جهت کارگزاری روی پیستون گشوده کرده و بعد در هنگام قرار دادن پیستون در سیلندر آن ها را جمع کرد. رینگ مذکور بوسیله حلقه روغن بر روی تراز داخلی سیلندر قرار دیتا شده است. حلقه هاي پیستون به دو گونه حلقه هاي كمپرس و رینگ روغني تقسیم مي شود تعداد حلقه ها در هر گونه بستگي به طراحي موتور دارد. همین رینگ ها مصرف روغن موتور و فشار روغن را تهیه و تنظیم می کنند. مرحله دوران بعضی دامن ها به نوع ای برش خورده هست . انحنای حلقه دارای پیشانی گرد دوچندان اندک هست و معمولا به دیده piston 125 dt چشم نمی شود. همین فاصله به طور معمول دربین 0.025 تا 0.10 میلی متر ( 0.001 تا 0.004 اینچ ) است . شعاع انحنای پیشانی حلقه پیستون در حدود 0,008 تا 0,013 میلی متر هست در عاقبت خط تماس باریکی پدید می آید که اساسی نیروی بسیار زیادی به جداره سیلندر نیرو وارد رینگ پیستون تیوفایو می کند.