عمل جراحی ژنیکوماستی + عکس و فیلم از مراحل عمل ژنیکوماستی

بیماری که اهمیت ژنیکوماستی خویش مشکلی ندارد چنانچه در بررسی ها نیز مشکلی نداشته باشد نیاز به درمان نخواهد داشت. اما اکثری از بیماران نیاز به معالجه نخواهند داشت. اگر ژنیکوماستی دردناک باشد و یا این که بیمار از ظواهر آن ناراضی باشد نیاز به معالجه خواهد داشت که بهترین معالجه این بیماری جراحی است. طبق معمول مریض باید به مدت پنج روز از انجام فعالیتهای روزمره جلوگیری کند. البته درمان ژنیکوماستی به خودی خود ضرورت نداشته و تنها هنگامی درد ساخت نماید و یا این که بیمار از صورت ظاهری آن ناراضی باشد انجام میشود. در ژنیکوماستی فیزیولوِژیک و در مواقعی که علت ژنیکوماستی شناخته شده و معالجه شود، غالبا مریض به مدت تعدادی ماه پایین لحاظ گرفته می شود و ممکن است در این مسافت ژنیکوماستی عمل جراحی ژنیکوماستی بهبود یابد. آن گاه از جراحی، قفسه سینه در گیر کبودی و تورم می شود و ممکن است مریض ناچار باشد به جهت کمک به کاهش تورم به مدت 2 هفته، لباس دارای فشار الاستیک بپوشد. لیپوساکشن نیز روشهای متمایز دارد، لیپوماتیک و بادی جت نیز از روشهای گوناگون استخراج چربی از تن هستند که اساسی دقت به حالت مریض نحوه مناسب انتخاب میشود. هرچند بزرگی سینه در مردان بالغ حاوی مقادیر پاره ای از بافت چربی میباشد اما در صورت ارتقا مرحله استروژن (هورمون زنانه) یا پروژسترون (هورمون مردانه) ، احتمال نشر وجود دارد. اما نوجوانان پسری که در مقطع بلوغ سینه هایشان رویش می کند و پهناور تر می شود به طور موقتی مهم ژنیکوماستی روبرو میباشند و آن گاه از گذشت وقتی سینه هایشان بهبود پیدا می کند. ژنیکوماستی زمانی تازه ایجاد شده باشد حیاتی برطرف شدن عامل حوزه ای آن، اکثر وقت ها به تدریج پسرفت می کند ولی وقتی طول کشیده باشد(بیش از یک سال) بعید می باشد پسرفت کند.