عمل ژنیکوماستی چیست و چه روش هایی برای کوچک کردن سینه آقایان وجود دارد؟

عدم تعادل در هورمونهای زنانه (استروژن) و مردانه (تستسترون)، ژنیکوماستی فیزیولوژیک را منجر می شود که همین نوع از ژنیکوماستی در هر سنی از بدو به دنیا آمدن تا میانسالی ممکن هست اتفاق بیفتد. در همین روش می بایست بهطور منظم ۴ تا ۵ فنجان چای سبز نوشید. حیاتی افزودن زنجبیل رندهشده به یک فنجان آب جوش، میتوان چای زنجبیل صحیح کرد. کلیدی قراردادن یک قاشق چایخوری ریشه سارساپاریلای خردشده در یک فنجان آب جوش، چای سارساپاریلا تنظیم میشود. مثل عمده جراحی ها، ممکن می باشد کمتر احساس در منطقه اطراف آسیب جراحی تولید شود. در این روش، شخص برای کمتر تورم سینه باید به مدت 15 دقیقه در حمام نمکی اپسوم قرار بگیرد و به جهت گرفتن نتایج موثر، باید این فعالیت را سه بار در هفته تکرار کند. پس از این مدت مریض می تواند در ارتفاع روز دو توشه آن را به جهت دوش گرفتن در بیاورد و مجدداً بپوشد. هر چند، در صورتی که ژنیکوماستی در عاقبت یک بیماری یا این که وضعیت خاص نظیر سوء تغذیه یا این که پرکاری تیروئید ساخت شده باشد، به منظور معالجه این عارضه ابتلا می بایست عامل ساخت کننده را حساس روشهای درمانی برطرف نمود. آزمایشات گزینه نیاز جراح را به طور کامل و در زمانه مشخص و معلوم انجام دهید. آیا ژنیکوماستی سبب تولید سرطان سینه در مردان می شود؟ آیا یک بیماری جراحی ژنیکوماستی در کرمانشاه محسوب می شود؟ معمولا هر دو سینه زیر تأثیر قرار میگیرند، اگر‌چه گهگاه فقط در یک سینه دیده میشود. موز، توت، سیب، پاپایا و آووکادو در همین حوزه در اولویت هستند. استدلال همین فرمان آن میباشد که بافت چربی اضافی، ساخت استروژن را ارتقاء میدهد؛ بنابراین به جهت خودداری از وخیم شدن مشکل، انجام بعضا تمرینات مثل شنا کردن، دویدن، پیادهروی سبک و… نوشیدنیهای الکلی مثل آبجو، حاوی میزان زیادی فیتواستروژن (استروژنهای گیاهی) میباشند که احتمال تورم پستان در مردان را ارتقاء میدهند. آرئولا، منطقه ای از پوست رنگدانه ای که نوک سینه را تسلط کرده است، ممکن است قطر آن ارتقا یابد و بافت قفسه سینه نامتقارن به نظر برسد.