هرچه کف پیستون ضخیم تر باشد

هنگامی موتور پر‌نور می باشد پیستون و رینگ ها روی لایه ای از روغن حرکت می نمایند که همین فاصله را مالامال کرده هست . در این مهاجرت گهگاه در اتوبان دارای تندی ۱۸۰ km در ساعت حرکت میکنید و گاهی بهمنظور استراحت توقف میکنید. همین خلل تعادل لقی پیستون داخل سیلندر را برهم زده و از حالت متوازن و یکسان بیرون میکند. قطر پیستون در حوزه‌ سر از کلیه جا کاهش است . به این ترتیب که در زمانه منبسط شدن دامنه به قطر آن افزوده نشده و دهانه رخنه کوچکتر میشود. اساسی وجود سوختن بنزین، همین پیشرانه از سیستم احتراق تراکمی بنزین (GCI) بهره میبرد؛ به همین مفهوم که دارای چگالی ادغام سوخت و هوا همراهبا گازهای خروجی داغ باقی مانده که بهعمد در سیلندرها گیر افتادهاند، ترکیب سوخت و هوا داغ شده و این منجر اشتعال سوخت میشود. پیستون خودرو طوری طراحی می شود که ،حتی چنانچه خیلی داغ شود ، گشوده هم به اندازه ای انبساط پیدا نکند که به سیلندر بچسپد . اما درصورتیکه کف پیستون خیلی داغ شود ممکن میباشد سبب خویش سوزی شود در سرانجام ترتیب احتراق به هم می خورد و ممکن است موتور جراحت ببیند . در صورت بالا فشار ناشی از احتراق منجر می شود که پیستون در اکنون حرکت به سمت بالا زمانی به نقطه مرگ بالایی نزدیک می شود اندکی به طرف راست کج شود.در نتیجه سر پایینی سطح فشار گیر مهم با جداره سیلندر تماس پیدا می کند.پس از آنکه پیستون از نقطه مرگ بالایی گذشت،صاف می شود.در همین هنگام سطح فشار گیر دارای به طور تام اصلی جداره سیلندر تماس پیدا می کند.این تماس نوعی عمل روبشی میباشد که زدن پیستون را به حد اقل می رساند.در نتیجه همین کار موتور آهسته تر فعالیت می نماید و استمرار پیستون افزایش پیدا می کند.زدن پیستون معمولا صرفا در موتور های کهنه ای مشاهده می شود که جدار سیلندر های آن ها ساییده شده و دامنه پیستون آن ها ساییده و یا این که piston 4g93 شکسته شده است. حرکت خطی بالا به تحت آن نیز منشا نیروی موتور میباشد به همین ترتیب که حساس تحت داخل شدن بر اثر فشار گازهای ناشی از احتراق درون سیلندر نیروی تولید شده از انفجار هوا و سوخت را به بخشهای دیگر موتور منتقل میکند. پیستون نیز از همین قاعده مستثنا نمیباشد و به جهت حرکت ریلکس و بدون خلل داخل سیلندر نیاز به روغنکاری دارد. همین حرکت رفت و برگشتی به وسیله میل لنگ ، به حرکت دورانی تبدیل می شود . طبق معمول در قسمت جلویی میل لنگ دندهای وجود داراست که به وسیله زنجیر، تسمه یا این که دنده میل بادامک یا این که میل سوپاپ را میچرخاند. میللنگ معمولا به وسیله یاتاقان روی بلوک سیلندر سوار می‌گردد و قطعهای بنام «بغل یاتاقانی» خلاصی یا لقی طولی میل لنگ را تهیه و تنظیم میکند. هوا بوسیله ترکیبی از سوپرشارژر و توربوشارژ حساس هندسه متغیر به داخل سیلندرها تزریق میشود. همین آلیاژ در حرارت های دوچندان مهم انبساط فراوان مقداری است و لذا از انبساط پیستون آلومینیومی دوری می کند . پیستون از جدار سیلندر اکثر گرم می شود و این فرمان سبب ساز می شود که باز نیز عمده انبساط یابد . دامنه یا این که قسمت زیر پیستون را می تراشند تا هم وزن آن کاهش یابد و نیز جا برای وزنه های تعادل میل لنگ پیستون ایژ باز شود . 3- انتقال گرما از پیستون به جداره سیلندر : به عبارتی طور که گفته شد ، دمای پیستون به هنگام عمل به شدت ارتقا می یابد و می بایست دمای آن کمتر پیدا نماید که حلقه ها در همین فرمان تاثیر گذار بوده و با انتقال گرمای پیستون به سیلندر که دمای پایین تری دارد به کمتر دمای پیستون امداد می کند . از مزایای چدن نیز می توان به مقاومت بالا در برابر حرارت، بها زیر و انبساط قلیل آن اشاره نمود و معایب آن هم شامل مواقعی زیرا وزن و انتقال حرارت اندک است. البته پیستون های آلومینیومی که عمدتا در ماشینهای سواری کاربرد دارند نیز خود به دو نحوه ریختهگری و آهنگری ایجاد میشوند. پیشرانههای دو زمانه بهطور سنتی اهمیت ترکیب کردن روغن اصلی بنزین روغنکاری میشوند که طبق استانداردهای مدرن کابوسی به جهت انتشار آلایندگی میباشد و روغنکاری تماما زیانآور نامگذاری میشود؛ البته پیشرانه پیستون متقابل Achates نظیر پیشرانه ماشین های مرسوم بهصورت جداگانه روغنکاری میشود، براین اساس مشکلی در همین راستا وجود ندارد. ولی بعدها از این مفهوم، در دیگر شاخههای علوم هم به کارگیری شد. ولی چرا شاتون کوتاه در شتاب تاثیر میگذارد ؟ چرا که اهمیت کوتاه نمودن شاتون فاصله پیستون و میللنگ کمتر از مدام شده است. به این استدلال است که در همین وسیله از پیستون لاغر و شاتون بلندتری از موتور مسابقهای طراحی می‌کنند . همین کاربر متحرک که یک سر آن باطن محوطه سیلندر می باشد و از زیر به وسیله شاتون به میل لنگ متصل شده است، پیستون اسم دارد. در اینجا عمده به تحلیل وب تارنما پیستون برقی.