همه چیز در مورد کنترل پروژه و انواع روشهای کنترل پروژه

به محض اینکه مشتری پروپوزال را تایید کند، پروژه وارد مرحله برنامهریزی میشود. با این حال، رئیس وظایف صرفا آنچه در همین سطح واقعه می افتد نیست. مهارتهای مدیر پروژه، الزامات یک کارشناس رئیس پروژه یا رئیس پروژه است. دقت به این نکته اهمیت میباشد که برنامه ریزی پروژه یک کار تک مرحلهای در چرخه قدمت پروژه نیست. در پایان تراز آغازین، اسپانسر و مدیریت پروژه همین پروپوزال را به مشتریان ارائه میدهند. همین تفاوت حتی میتواند طبق نظرات مجریان و متولیان متفاوت میان دو پروژه شبیه هم متعدد باشد ؛ به عنوان مثال برخی از مجریان دو تراز (مهندسی پایه و مهندسی تفصیلی) را به عنوان یك سطح (طراحی و مهندسی) مینامند . عدهای فرآیند چرخه حیات پروژهها را اصلی اسم زیرپروژههای آن‌ها شناسایی مینمایند ؛ به عنوان مثال طراحی و مهندسی پروژه به تیتر یك مرحله و از طرفی یك زیرپروژه قلمداد میشود . اگر‌چه می توانید خزش دامنه را رئیس کنید، ولی بهتر است در همان تراز اجرا اذن ندهید دامنه پروژه پروژه دانشجویی بتن شما ارتقا یابد. البته تاریخچه مدیر پروژه در دنیای تازه به سالهای ابتدایی دهه 1900 میلادی باز میگردد جایی که هنری گانت اصلی توسعه نمودار میلهای ابداعی خویش آغازگر حرکت پرشتاب بعدی طی سال های ده سال 1950 و 1960 میلادی در پروژههای نظامی و هوا فضای آمریکا و آنگاه انگلستان گردید. سپس نقشه راه پروژه مهم به کارگیری از نمودارهای گانت ارائه دیتا میشود. اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در گزینه پروژه دانشجویی فناوری اطلاعات لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.